ETAPY WSPÓŁPRACY
W ZAKRESIE
PROJEKTOWANIA WNĘTRZ

ETAPY WSPÓŁPRACY PROJEKTOWEJ

Przedstawiona oferta dotyczy Poznania i okolic w promieniu 50 km.
W przypadku lokalizacji obiektu w znacznej odległości, przedstawione zostaną do akceptacji klienta koszty dojazdu.

 • Cel: Rozpoznanie i analiza potrzeb klienta.
  Forma: Odbywa się w formie spotkania osobistego w biurze projektowym/na budowie lub wymiany korespondencji e-mail.
  Realizacja:
  Analizujemy:

  ● rzuty pomieszczeń od dewelopera w formie pdf/jpg/dwg z zaznaczonymi powierzchniami poszczególnych pomieszczeń,
  ● informacje na temat oczekiwanego zakresu prac projektowych, jakie klient chce nam powierzyć,
  ● zapotrzebowanie funkcjonalne względem konkretnych pomieszczeń,
  ● oczekiwane wyposażenie pomieszczeń.

  Przykład: Przedstawiamy przykładowe treści, jakie podlegają analizie:

  - rzuty: mieszkania/domu/lokalu.
  - informacje o zapotrzebowaniu funkcjonalnym względem pomieszczeń, np.: kuchnia: zlewozmywak 1,5 komorowy, zmywarka szer. 60cm, płyta indukcyjna szer. 60cm, piekarnik, kawiarka (do zabudowy/stawiana na blat/ zamykana w szafie), lodówka (wielkość preferowana) itp. łazienka: toaleta, bidet, prysznic, wanna, pralka, szafka itp. salon: kominek, kanapa, fotel z podnóżkiem, projektor, sprzęt audio, stół na 6 osób, itp. sypialnia: łóżko min. szer. 180cm, szafa, garderoba, toaletka itp. i tak dalej: pokoje dzieci, gabinet, pokój gościnny itd.

  Czas i przebieg spotkania:

  Około 2h.
  Podczas spotkania klient wybiera MODEL WSPÓŁPRACY, czyli zakres wykonywanych opracowań projektowych, od którego zależy cena projektu.

  KOSZT:

  ● Spotkanie w celu omówienia w/w informacji: koszt 200 zł netto na terenie Poznania i okolic w promieniu 50 km.
  ● W przypadku lokalizacji inwestycji poza Poznaniem: kwota zostaje uzupełniona o przedstawiony do akceptacji koszt dojazdu.

  UWAGA:

  ● Jeżeli klient nie posiada rzutu lokalu/mieszkania/domu, konieczne będzie przeprowadzenie uproszczonej inwentaryzacji pomieszczeń przeznaczonych do zaprojektowania. Inwentaryzacja ta jest niezbędna do sporządzenia zindywidualizowanej oferty.
  Inwentaryzacja obejmuje pomiary: SZEROKOŚĆ, DŁUGOŚĆ, POWIERZCHNIA pomieszczenia.

  Preferowana forma:

  Inwentaryzacja i pomiar może mieć miejsce w czasie pierwszego spotkania, które w takim przypadku powinno odbyć się bezpośrednio na budowie/w lokalu. Koszt przeprowadzenia takich pomiarów - dodatkowo 200 zł netto

  Forma alternatywna, zdalna w związku z pandemią Covid-19:

  Istnieje możliwość nadesłania przez klienta samodzielnie przygotowanej inwentaryzacji.
  Inwentaryzacja obejmuje wówczas:
  a) dokumentację fotograficzną każdego z pomieszczeń
  b) pomiary szerokości, długości, powierzchni pomieszczeń
  c) opis specyfiki każdego pomieszczenia

  W przypadku wyboru inwentaryzacji zdalnej ostateczna cena usługi zostaje podana i zatwierdzona dopiero po etapie trzecim, obejmującym szczegółową inwentaryzację.

 • Cel: Sporządzenie i zaakceptowanie oferty.
  Forma: dokument oferty oraz dokument umowy, przesyłany po dokonaniu akceptacji oferty.
  Realizacja:
  Przygotowujemy ofertę:

  ● Na podstawie powierzonych informacji i rzutów (bądź wykonanej inwentaryzacji) oraz po wybraniu przez klienta MODELU WSPÓŁPRACY.
  ● W razie potrzeby omawiamy z klientem poszczególne zapisy oferty, etapy i zakresy opracowania

  UWAGA:

  WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRAC PROJEKTOWYCH JEST PODPISANIE UMOWY i wpłata zaliczki (35% wartości każdego kolejnego etapu prac projektowych).

  W przypadku wyboru inwentaryzacji zdalnej oferta i wycena przygotowana w drugim kroku zostanie zweryfikowana po etapie trzecim, obejmującym szczegółową inwentaryzację. W przypadku konieczności aktualizacji wyceny, zostanie ona dołączona w postaci aneksu do umowy. Dotyczyć to może sytuacji, gdy na etapie pomiarów zdalnych wykonanych przez klienta zostaną popełnione znaczące uchybienia czy pomyłki wpływające na wycenę.

 • Cel: weryfikacja powierzonych rzutów, wykonanie niektórych kładów ścian, dokumentacji fotograficznej zastanego stanu obiektu.
  Forma: rysunki 2D.
  Realizacja:

  ● Wykonujemy inwentaryzację, wraz z wskazaniem istniejących punktów elektrycznych, przyłączy i urządzeń, które klient zamierza pozostawić.

  UWAGA:

  ● Szczegółowa inwentaryzacja wchodzi w skład każdego MODELU WSPÓŁPRACY.
  ● W przypadku wyboru zdalnej inwentaryzacji, po kroku tym może nastąpić aneksowanie umowy o zaktualizowaną wycenę..

 • Cel: Stworzenie finalnego projektu koncepcyjnego
  Forma: Układ funkcjonalny, przedstawiany w kilku wariantach (od 3 do 5 wariantów), uzupełniony w zależności od wybranego MODELU KONCEPCYJNEGO o:

  ● moodboardy,
  ● spotkanie z klientem (online lub w pracowni) w celu omówienia i wybrania wariantu końcowego oraz preferowanej estetyki wnętrz,
  ● tworzenie modelu 3D wybranych fragmentów pomieszczeń,
  ● wstępne propozycje materiałów wykończeniowych, kolorystyki, oświetlenia,
  ● rozmowy i przewidywania dotyczące budżetu przeznaczonego przez klienta na elementy wyposażenia oraz prace wykonawcze ekip zajmujących się wykończeniem i wyposażeniem wnętrz.

  Więcej informacji o elementach uzupełniających projekt koncepcyjny znajdą Państwo w opisie MODELI WSPÓŁPRACY.

  Realizacja:

  ● Po ustaleniu z klientami ostatecznych wytycznych i akceptacji wybranych wariantów, przygotowujemy ostateczny projekt koncepcyjny, wymagający zatwierdzenia podpisem.
  ● Projekt ten stanowi podstawę wykonania kolejnych kroków.

  UWAGA:

  ● Korekty nanoszone na podstawie zmian klienta dokonywanych już po zatwierdzeniu ostatecznej wersji zostają zrealizowane za dodatkową opłatą, ustaloną z klientami przed przystąpieniem do prac;
  ● Konieczność naliczenia dodatkowej opłaty wynika z potrzeby wydrukowania nowej dokumentacji koncepcji ostatecznej oraz zmian w projektach wykonawczych. (co ma miejsce w sytuacji przejścia do kolejnego etapu prac).

 • Cel: Dokumentacja rysunkowa i przekazanie szczegółów i wytycznych ekipom realizującym elementy projektu.
  Forma:Rysunki projektu wykonawczego w formie rzutów i kładów 2D.
  Realizacja:

  Przygotowana dokumentacja stanowi:
  ● podstawę rysunkową założeń i wymiarów wraz z opisem materiałów i detali, na które ekipy wykonujące poszczególne elementy projektu muszą zwrócić uwagę. Jest to konieczne, aby projekt oraz efekt ostateczny były zgodne z założeniami projektowymi,
  ● bazę do weryfikacji ilościowej wybranych elementów wykończenia wnętrz i ich wyceny (jeżeli usługi te znajdą się w ramach wybranego MODELU WSPÓŁPRACY),
  ● podstawę weryfikacji i sprawdzenia jakości oraz dokładności wykonania prac przedstawionych na rysunkach (na etapie realizacji).

  WAŻNE:

  ● Posiadamy grupę współpracujących z nami zaufanych ekip z różnych branż, które możemy polecić klientowi,
  ● Pracujemy również z wykonawcami wskazanymi przez klienta.

  UWAGA:

  ● Pakiet powstaje na etapie projektu wykonawczego, jeśli mieści się w zakresie wybranego MODELU WSPÓŁPRACY.

 • Cel: Weryfikacja i kontrola przyjętych elementów wyposażenia i ich cen.
  Forma: Arkusz z wycenami elementów w ramach poszczególnych pomieszczeń.
  Realizacja:

  ● Pakiet obejmuje wyceny z podziałem na poszczególne pomieszczenia: urządzeń, mebli, materiałów wykończeniowych z podaniem ilości, cen oraz wyceny prac wykonawców.
  ● Jest udostępniony klientowi w trakcie wykonywania projektu wykonawczego.

  UWAGA:

  ● Pakiet powstaje na etapie projektu wykonawczego, jeśli mieści się w zakresie wybranego MODELU WSPÓŁPRACY.

 • Cel: omówienie z wykonawcą przyjętych w projekcie wykonawczym rozwiązań, odbiory wykonanych prac oraz omówienie kolizji napotkanych w trakcie rozbiórek np. przy przebudowach.
  Forma: spotkania na budowie.
  Realizacja:

  ● Jeżeli klient nie powierzy nam koordynacji i organizacji prac wykonawców, oferujemy usługę nadzoru autorskiego.
  ● Odbieramy i weryfikujemy prace poszczególnych ekip pod względem zgodności z projektami, ustaleniami na budowie oraz sposobu wykonania i jakości prac.

 • Cel: Koordynacja i organizacja prac wykonawców
  Forma: Nadzór nad postępami prac i ich jakością.
  Realizacja:

  ● Kontrolujemy i monitorujemy postępy prac ich jakość oraz terminowość.
  ● Wykonujemy harmonogram prac.
  ● Planujemy i koordynujemy płatności wykonywane przez klienta lub z powierzonych przez klienta środków.
  ● Odbieramy i weryfikujemy prace poszczególnych ekip pod względem zgodności z projektami, ustaleniami na budowie oraz sposobu wykonania i jakości prac.

  UWAGA:

  Usługa ta stanowi dodatkową opcję do wybranego MODELU WSPÓŁPRACY PROJEKTOWEJ.

 • Jeśli jest to wymagane:

  ● Wspieramy się projektami innych branż projektowych w zakresie konstrukcji, elektryki i różnego typu instalacji: ogrzewania wentylacji klimatyzacji oraz zapewniamy uzgodnienia ppoż, Sanepid i BHP.
  ● W razie potrzeby zapewniamy obsługę związaną z przygotowaniem dokumentacji do zatwierdzenia w administracji architektoniczno - budowlanej oraz uzgodnień z wspólnotami mieszkaniowymi, zarządcami budynków, konserwatorem zabytków itp.

  UWAGA:

  ● Są to działania dodatkowo wyceniane.
  ● Nie zawierają się w żadnym z MODELI WSPÓŁPRACY PROJEKTOWEJ, ze względu na rzadkie zapotrzebowanie i indywidualną specyfikę każdego przypadku.

 • ● Należą do nich przestrzenie o wielkości poniżej 40m2.
  ● Wyceniane są indywidualnie, na podstawie stopnia skomplikowania prac i liczby przewidywanych funkcji pomieszczeń.